[ HOT GOSSIP] 是月也:做摄影真悲催

最后编辑于 2020-05-22
736 22 855

[ HOT GOSSIP] 是月也:做摄影真悲催[ HOT GOSSIP | 公子讲嘢 ]是月也:做摄影真悲催

PHOTO MAGAZINE 09-2015

[ HOT GOSSIP] 是月也:做摄影真悲催

俗语有话做人无理想同条鹹鱼无分别,所以当发现自己最大嘅兴趣係摄影时,都会将佢当成理想,谂下做番个摄影师,创一番事业,搵到食之余又可以寓之娱乐。事实又係咪真係咁理想呢?

原文:PHOTO MAGAZINE 09-2015

‧ 做摄影係咪真係咁好玩?嗱,咁就真係好睇你自己有几多正能量嘞,你知啦,今时今日同摄影有关嘅行业,自从摄影数码化后,可谓人人都话识影相,竞争大到唔正常,有竞争就有进步,真係一山还有一山高,做起上嚟就要预咗追得好贴,唔係好易畀人淘汰。‧ 计公子话,如果未有咁大决心,都係调整下理想好啲,将呢门手艺当成兴趣可能会更快乐,以下就係公子近年以至近期睇到嘅摄影悲催故事,真係边瓣都有。

不满婚摄照片求公审?

‧ 先讲家下最多新手入行嘅摄影行业──婚摄,例如嗰啲影过门摆酒嘅婚摄摄影师,其实佢地同影PR event差唔多,理论上照单执药,但一个人好难化身,要同时影晒几个位,好多PR公司都会请多一两个摄影师,如果冇Budget就一早开定清单,讲明要乜嘢位置同要边一个环节嘅相,好少会有争拗。

‧ 但最近(本文原刊2015年9月)就有单婚摄客户不满嘅个案,个客收到相后觉得啲相来来去去得一两个位,例如斟茶畀长辈、合照等嘅相,都只得一个位置,又话相片有啲裁得太Tight,所以不满效果,于是把照片放上网叫人评理。‧ 类似嘅情况过去时有发生,被人公审嘅相真係影得差,人人都闹,但今次就唔同,连业内嘅人同好多网友都话唔算差。企位少,其实最主要係因为只得一个摄影师,无后备,有啲行家话好多时係同客人倾好,讲明要几多个摄影师,当然亦要讲好价钱,多一个摄影师自然要多收钱啦。

‧ 明白好难话全行皆精,奉劝準备结婚嘅朋友,最好係搵啲有信誉或朋友用过好嘅,一开始倾好拍摄嘅要求,以免争拗。而摄影师如果係新入行,其实有技术又使乜怕,开心见诚同客人讲清楚,有啲相都係要就出嚟,Snap唔到,同新人讲清楚,咪到时又话无,相反唔想pose住影,亦一早讲好,咪到时又话影到佢地觉得烦。

‧ 婚摄呢行,摄影师除咗呢啲冤屈嘢,本来就係辛苦钱,因为有「季节」性,唔係旺年旺季,都要自求出路,就算有得做,又做得几多单,全日booking跟出跟入,器材损耗、腰酸背痛,都唔易捱。

摄记影插图屈人唔让座?

‧ 第二个辛酸嘅行业就係摄影记者,早前香港某报报道了一单关于「青年玩手机无让座」的事件,因为里面一张插图可能使人误会了图中的青年真的不愿让座,引起网民很大的回响,有人话咁小事都要报道,亦有人自称于现场,指摄影记者有屈人之嫌。该报即时的处理是把摄影记者署名抽起改为「明报记者」,但由于「图已Cap」,摄影记者本人就成为众矢之的,承受对整个报道的指责,当然係网上继续畀人公审。

[ HOT GOSSIP] 是月也:做摄影真悲催


上一篇: 下一篇:
你可能还喜欢以下内容